PN fortsætter driften under Covid 19 lockdown og modtager ordrer som normalt.

PN er som virksomhed i Brønderslev omfattet af den lockdown af Nordjylland, der er effektueret fra myndighedernes side.

Det betyder at 25% af vores medarbejdere, der bor udenfor kommunegrænsen efter i dag, er blevet bedt om at blive hjemme i respekt for myndighedernes opfordring, ligesom medarbejdere der bor indenfor kommunegrænsen, er blevet hørt ift. deres eventuelle utryghed for fremmøde, uden at nogen har benyttet muligheden for at blive omfattet af hjemsendelse. Men det betyder faktisk ikke at vores kapacitet er blevet reduceret med 25%, idet vi har annulleret en varslet lavsæson med 32 timers arbejdsuge i stedet for 37 timers. Annulleringen ville have reduceret kapaciteten med 14% svarende til forventet lavere behov. Vores blivende produktionsmedarbejdere er samtidig indstillet på at påtage sig ekstra arbejde i det omfang, at der bliver behov herfor.

Vi forventer efter vores dialog med transportvirksomheder, at der kan forekomme uregelmæssigheder, især under opstart. Godstransport er af myndigheder anerkendt som kritisk og transport fra og til omfattede kommuner fortsætter af hensyn til forsyningssikkerheden. Ansatte i transportvirksomheder, der har bopæl i omfattede kommuner, må dog ikke udføre godskørsel udenfor de omfattede kommuner. Af samme grund arbejder transportfirmaer i øjeblikket på højtryk for at sikre forsyningssikkerhed i Nordjylland, uden anvendelse af omfattede nordjyske ansatte udenfor deres respektive kommunegrænser.

Alle vores funktionærer fortsætter arbejdet – for ansatte udenfor kommunegrænsen naturligvis med hjemmearbejdsplads. I praksis forventer vi ikke, at vores kunder mærker til dette og at telefon og mailkorrespondance fortsætter uændret.

Vi følger naturligvis situationen tæt af hensyn til vores samfundsansvar for at begrænse smitteudbredelsen. Men vi vil samtidig også gøre vores yderste for, at vores kunders forsyningssikkerhed ikke berøres af situationen. Vi opfordrer vores kunder til at bestille som normalt og vil holde vores kunder løbende informeret!