Produktion

Effektivt og fleksibelt produktionsanlæg

PN har et effektivt og fleksibelt produktionsanlæg, som består at traditionelle produktionsmaskiner og mange specialmaskiner for fremstilling af beslag.

I takt med den teknologiske udvikling er der i mange år investeret betydelige beløb i nye maskiner, værktøjer og metodeforbedringer. Der bliver således hvert år tilført produktionen større effektivitet, hvilket selvfølgelig også er nødvendigt for at bevare konkurrenceevnen. Vort lager af produktionsværktøjer omfatter flere tusinde værktøjer som står vedligeholdt og klar til brug for produktionen. Dygtige og veluddannede specialarbejdere betjener vore maskiner og sørger for produkterne opfylder kvalitetskravene.

Varmforzinkning

PN har for overfladebehandling af beslag omfattende moderne anlæg for varmeforzinkning, elektroforzinkning og pulverlakering.

Afdelingen for varmforzinkning har 2 gryder med hver 20 tons flydende zink på 465 grader. Varmforzinkning er en metode, hvorved stål belægges med zink. Først renser beslagenes overflade i syre, så al rust og glødeskal fjernes. De rensede beslag dyppes i et loddemiddel, hvorefter de tørres og dyppes i et bad af smeltet zink. Herved dannes et legeringslag, som binder zinken til stålet.

Det tilstræbes at foretage varmforzinkningen i henhold til foreliggende Dansk Standard, DS/ISO 1461. Vores mangeårige erfaring er, at varmforzinkning af bygningsbeslag giver den bedste korrosionsbeskyttelse, og varmforzinkede bygningsbeslag kan derfor anbefales, hvor man ønsker størst mulig modstandsdygtighed mod korrosion og længst mulig levetid.

Pulverlakering

Afdelingen for pulverlakering har et computerstyret, automatisk pulverlakeringsanlæg.

I pulverlakeringsanlæget forbehandles beslagene, så de er helt fri for rust, fedtstof og snavs og belægges med et lag zinkfosfat, som giver en effektiv vedhæftning af den færdige pulverbelægning. Derefter foretages pulverlakeringen ved at belægge beslagene med et polyesterpulver, som hæfter på stålet ved statisk elektricitet. Ved efterfølgende varmebehandling flyder pulveret sammen til en overfladebelægning, som i kraft af sin tæthed og relativt tykke lag og kombineret med zinkfosfateringen giver særdeles god korrosionsbeskyttelse. Pulverlakeret overflade er meget modstandsdygtig for fysik påvirkning og over for sollys.