Kvalitet og miljø

Kvalitet

For at sikre en ensartet kvalitet gennemfører vi i produktionen en meget nøje proces- og kvalitetskontrol gående fra råvare/halvfabrikat bliver modtaget på PN-BESLAG til det færdige produkt afsendes til kunden.

Kvalitetsafdelingen sikrer en løbende kalibrering af måle- og kontroludstyr,
der har indfl ydelse på produktkvaliteten. PN-BESLAG’s kvalitetskontrol sikrer kvaliteten og funktionskravet til det enkelte produkt.

Certificering

PN-BESLAG blev i 1992 certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 (kvalitetsstyring) samt i 2004 efter(miljøstyring).

CERTIFICERING ISO 9001 »
CERTIFICERING ISO 14001 »

A/S Peder Nielsen Beslagfabrik er i 2018 blevet re-certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001 (kvalitetsstyring) og DS/EN ISO 14001 (miljøstyring).

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001

Igen i 2019 blev vi re-certificeret

Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001

Miljø

PN-BESLAG ønsker at være kendt som en progressiv og miljøbevidst virksomhed. Vi overholder naturligvis gældende lov- og myndighedskrav, men ønsker også med miljøledelsessystemet at nå videre end de minimumskrav, der stilles via lovgivningen.

PN-BESLAG vil løbende reducere forbruget af energi og nedbringe frembringelse af affaldsmængder fra processerne.
Vi tilstræber at anvende råstoffer og kemikalier med mindst mulig miljøbelastning.

Miljøpris

Efter indstilling af Brønderslev Erhvervsudvikling modtog PN-BESLAG den 25. marts 2004 Brønderslev Kommunes miljøpris. Brønderslevs borgmester Jens Arne Hedegaard sagde bl.a. i forbindelse med prisoverrækkelsen:

”Engagement i miljøet går lang tid tilbage. PN-BESLAG har været foregangsmænd, både hvad angår det grønne miljø og arbejdsmiljøet. Sidstnævnte ses blandt andet ved, at virksomheden for nylig har underskrevet en partnerskabsaftale med kommunen om at få langtidssyge medarbejdere tilbage i arbejde. I er en moderne virksomhed, som går langt for at skabe gode forhold for medarbejderne.

PN-BESLAG har en miljøpolitik, der er ganske udbygget og kendetegnet ved, at virksomheden har som mål at forebygge forurening og løbende mindske virksomhedens belastning af miljøet. PN-BESLAG vil kendes for at være progressiv virksomhed på det miljømæssige område.”